Cicada Snacks: ด้านป่า (และอร่อย) ของ Brood X ที่สวนสัตว์

สัตว์จะคิดอย่างไรกับบุฟเฟ่ต์แมลงที่กำลังจะเกิดขึ้น? พวกเขานอนอยู่ใต้ดินเป็นเวลา 16 ฤดูร้อน ตั้งอยู่ใกล้รากไม้ จิบไซเล็ม ซึ่งเป็นน้ำที่ขาดสารอาหารภายในเนื้อเยื่อของต้นไม้ จากนั้น เมื่ออุณหภูมิพื้นดินสูงขึ้นในฤดูร้อนที่ 17 พวกมันก็โผล่ออกมาและเริ่มขุดหาพื้นผิวอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า ระเบิดออกเป็นฤดูร้อนแห่งเสียงเพลง การบิน และความรัก ดูเหมือนเทพนิยายที่น่ากลัว แต่จริงๆ แล้ว มันเป็นเรื่องจริงของจักจั่น Brood X อายุ...