เซลล์ ‘เครียด’ เสนอเบาะแสเพื่อขจัดการสะสมของโปรตีนที่เป็นพิษในภาวะสมองเสื่อม

มีคนกล่าวไว้ว่าความเครียดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลดีต่อคุณ ตอนนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งเดียวกันอาจเป็นจริงสำหรับเซลล์ โดยได้ค้นพบกลไกที่ค้นพบใหม่ซึ่งอาจช่วยป้องกันการสร้างโปรตีนพันกันที่มักพบในภาวะสมองเสื่อม ลักษณะเฉพาะของโรคต่างๆ เช่น อัลไซเมอร์และพาร์กินสัน หรือที่เรียกรวมกันว่าโรคทางระบบประสาท คือ การสะสมของโปรตีนที่บิดเบี้ยว โปรตีนเหล่านี้ เช่น อะไมลอยด์และเทาในโรคอัลไซเมอร์ ก่อตัวเป็น ‘มวลรวม’ ที่อาจทำให้เซลล์ประสาทในสมองเสียหายอย่างถาวร การพับโปรตีนเป็นกระบวนการปกติในร่างกาย และในคนที่มีสุขภาพดี เซลล์ต่างๆ จะดำเนินการควบคุมคุณภาพรูปแบบหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าโปรตีนถูกพับอย่างถูกต้องและโปรตีนที่พับผิดจะถูกทำลาย...