รสชาติแห่งอนาคต: เชฟหุ่นยนต์เรียนรู้ที่จะ ‘ชิมตามที่คุณไป’

หุ่นยนต์ ‘พ่อครัว’ ได้รับการฝึกอบรมให้ลิ้มรสอาหารในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการเคี้ยวเพื่อประเมินว่าปรุงรสเพียงพอหรือไม่ หากต้องใช้หุ่นยนต์ในการเตรียมอาหารในบางแง่มุม สิ่งสำคัญคือต้องสามารถ ‘ชิม’ สิ่งที่พวกเขากำลังทำอาหารได้ Grzegorz Sochacki นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องใช้ในบ้านอย่าง Beko ได้ฝึกฝนพ่อครัวหุ่นยนต์เพื่อประเมินความเค็มของจานในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการเคี้ยว โดยเลียนแบบกระบวนการที่คล้ายคลึงกันในมนุษย์ ผลลัพธ์ของพวกเขาอาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเตรียมอาหารแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ โดยช่วยให้หุ่นยนต์เรียนรู้ว่าอะไรอร่อยและอะไรที่ไม่อร่อย ทำให้พวกเขาทำอาหารได้ดีขึ้น เมื่อเราเคี้ยวอาหาร เราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัมผัสและรสชาติ...